Čo vlastne slovom workoholik chceme dotyčnej osobe naznačiť? Aký význam slovo workoholik v našich ústach má? Je možné jednoznačne stanoviť hranicu od – do?