Stránky

streda 12. marca 2008

MediaMonkey – od verzie 3 už aj v slovenčine

Prednedávnom som už o schopnostiach tohto výborného správcu hudobných zbierok písal. K tomuto programu som sa dostal v jeho vtedy aktuálnej verzii 2.5. Od tých čias naň nedám dopustiť. Skutočne mi spravovanie mojej hudobnej zbierky zjednodušil, sprehľadnil, zefektívnil.... Jednoducho som si ho zamiloval.

Všimol som si, že tento silný nástroj v testoch rôznych lokálnych printových médií venovaných PC problematike (za lokálne stále považujem aj české) ostáva tajomne pozabudnutý. Len pred chvíľou som jeden takýto test dočítal v nemenovanom českom dvojtýždenníku. Víťazom sa stal skutočne kvalitný program J. River Media Center, nasledovali programy ako Windows Media Player, iTunes, Real Player, Winamp či posledný testovaný Yahoo Media Jukebox (bývalý Musicmatch Jukebox). Pripomínam, že šlo o test organizátorov hudobných zbierok a teda multimediálnosť niektorých zastúpených programov by v tomto teste nemala zohrávať príliš vysokú váhu pri hodnotení. Práve preto ma zaskočila absencia programu MediaMonkey, primárne určeného k tejto činnosti. Rovnako mi v teste chýbalo zastúpenie prehrávača JetAudio. Toto moje tvrdenie je však vysoko subjektívne a uznávam, že žiadny test nepokryje celý okruh dostupných aplikácií. Určite by sa našli ďalšie názory o tom, že chýbal ten či onen program. Týmto článkom teda nechcem kritizovať , ale upozorniť aj na ďalšieho ašpiranta na vysoké umiestnenie v prípade zaradenia do spomínaného testu. Funkciami, komfortom a v neposlednom rade aj rýchlosťou organizácie hudobnej zbierky v mnohých sledovaných oblastiach vyššie spomínané programy dokáže MediaMonkey tromfnúť.