Častokrát hanobia ľudia, ktorí autorovi voľne dostupného programu odbornosť môžu len ticho závidieť. Žiaľ, táto závisť málokedy ostáva tichou. Ďalšou skupinou je skupina ľudí, ktorí hanobia napriek tomu, že komerčné produkty používajú nelegálne. Ruku na srdce, kto z nás niekedy neskúsil prekročiť hranicu licenčných zmlúv a nevyužiť ponúkaný komerčný program bezodplatne? Prečo ale hanobiť dielo iných? Pravdou je, že podobné správanie je obvykle „výsadou“ mládeže, prečo ale nespraviť niečo pre to, aby sa tento zlozvyk čo i len trochu obmedzil? Nemám namysli reštriktívne opatrenia a postihy za nelegálne používanie softwaru. Som skôr zástancom šírenia osvety. Preto sa snažím poukazovať na voľne dostupné alternatívy, ktoré pokiaľ úplne nenahradia platené programy, funkčnosťou sa k nim minimálne priblížia.

Niekedy sa, samozrejme, nevyhneme nutnosti zaplatiť si za očakávané pohodlie a komfort obsluhy, ale vo väčšine prípadov skutočne existujú voľne dostupné a porovnateľné alternatívy. Je v povahe Slovákov neplatiť za niečo čo môžeme mať zadarmo. Prečo však za cenu legálnosti keď existujú možnosti zákon neporušiť a predsa dosiahnuť výsledky, ktoré požadujeme? Existujú aj spôsoby ako sa legálne a za zlomok skutočnej ceny programov dostať ku komerčným programom a urobiť to legálne, stačí sa len trochu poobzerať a nejaké prijateľné riešenie sa vždy nájde. Predpokladom pre to je však snaha prekonať svoju pohodlnosť. Verím, že aspoň niektorích z ľudí, ktorí dočítali tento článok až sem, hreje pocit, že po vykonaní softwarového auditu vo vlastnom PC je výsledok blízky legálnosti.

V neposlednom rade je rozšírenosť voľne dostupných programov faktorom, ktorý môže ovplyvniť politiku výrobcov a distribútorov komerčných programov a donútiť ich prehodnotiť cenovú alebo licenčnú politiku a tiež im neumožní zneužívať svoje častokrát takmer monopolné postavenie na trhu.