Stránky

nedeľa 16. septembra 2007

Mozilla na Slovensku

Firefox nedávno zaznamenal ďalší míľnik. Celosvetovo bolo ohlásených 400 miliónov stiahnutí tohto internetového prehľadávača. Dovolím si povedať – úctyhodné číslo. Tento článok však nebude zameraný na vyzdvihovanie jeho funkčnosti a bezpečnosti. To nechám na každého osobnom zvážení a posúdení. Každý má možnosť voľby čo je aj jedným z hlavných predsavzatí Mozilly ako takej. Dať ľuďom možnosť voľby, zachovať slobodu internetu a poskytovať alternatívy. A to sa jej zatiaľ darí. Nielen zásluhou kmeňových zamestnancov, ale významnú úlohu zohrávajú dobrovoľníci, ktorí k vývoju produktov pripievajú vo väčšej či menšej miere, každý vrámci svojich možností.


Vďaka bohu, dobrovoľníci ochotní pomôcť Mozille sú aj na Slovensku. Ešte viac ma teší, že v prípade tých slovenských dobrovoľníkov ide skôr o odhodlanie ako len o ochotu pomôcť. Niektorí už dnes slovenskú podobu Firefoxu berú ako samozrejmosť. Prečo aj nie? Nie je na tom nič zlé. Niekto však už pred pár mesiacmi vyslovil otázku čo by sa stalo, keby zrazu slovenčina (nielen) pre Firefox jednoducho nebola? V odbornejšej sfére by to možno nič nezmenilo. Tam je angličtina dennodennou realitou. Aký dopad by však táto skutočnosť mala na bežnú neodbornú verejnosť? Ruku na srdce, aj napriek lepšiacej sa situácii so znalosťou svetových jazykov na Slovensku, stále je množstvo takých, ktorým jednoducho angličtina nič nehovorí a tak by vďaka neexistencii slovenčiny siahli po konkurencii, ktorá slovenčinu poskytuje. Nakoľko oficiálna slovenčina ani zďaleka v internetových prehliadačoch bežným javom nie je, nemali by veľkú možnosť výberu a ich výber by bol svojim spôsobom dosť jednoznačný. V lepšom prípade by sa poobhliadli po oficiálnej podpore češtiny. Ľuďom, ktorí sa teda o existenciu oficiálnej slovenčiny pre produkty Mozilly starajú sme teda dlžní aspoň symbolický prejav vďaky a úcty, či aspoň podporné slová. To je to najmenej, nič nás to nestojí, ale ľuďom starajúcim sa o preklady vrámci svojho voľného času bez nároku na odmenu či honorár, by takéto slová určite dobre padli. Skúsme si na tento fakt spomenúť pri každom programe so slovenčinou, nielen programoch Mozilly, ktoré sú open-source, prípadne freeware, nakoľko u väčšiny z nich ide skutočne o preklady dobrovoľnícke. Úprimné slová vďaky dokážu byť často krát väčšou motiváciou ako honorár. Aj keď to možno vyzerá jednoducho, udržiavanie aktuálnych a kvalitných prekladov si žiada nemálo odhodlania a času, najmä ak sa o tieto preklady stará len pár dobrovoľníkov. A slovo pár je slovom, ktoré v prípade Mozilly na Slovensku takmer do písmena zodpovedá realite. Buďme teda hrdí na to, že oficiálna slovenčina pre produkty Mozilly existuje. Ba čo viac, na rozdiel od mnohých dobrovoľníckych prekladov má jej úroveň skutočne vysokú kvalitu, ktorú by jej mohli závidieť aj mnohé komerčné programy. Ak ste tento článok dočítali až sem, verím, že budete patriť do skupiny, ktorá snahu slovenských lokalizátorov dokáže oceniť a možno im aj poďakuje na stránke venovanej Mozille na Slovensku – stránke Mozilla.sk.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára